Opis poslova šefa i trenera

Šef omladinskog pogona:

 • Organizobanje cjelokupnog rada omladinske škole;
 • Izrada planova i programa stručnog štaba i kontrolisanje njihovog prevođenja;
 • Ocjenjivanje učinka uposlenika Omladinske škole
 • Predlaganje imenovanja i razrješavanja dužnosti trenera u okviru Omladinske škole;
 • Raspoređivanje trenera Omladinske škole na odgovarajuće pozicije;
 • Pravljenje nacrta budžeta za omladinski pogon i njegovo predlaganje Upravnom odboru;
 • Vođenje, organizovanje i nadgledanje baze podataka za stručni kadar i igrače;
 • Davanje prijedloga za potpisivanje ugovora između najtalentovanijih polaznika Omladinske škole i profesionalnog pogona Kluba;
 • Saradnja sa stručnim štabom prvog tima;
 • Izvještaje o radu Upravni odbor kluba kojem odgovara za svoj rad.

Trener u omladinskom pogonu:

 • U potpunosti realizuju programe rada za datu kategoriju;
 • Organizuju i realizuju treninge i utakmice svoje selekcije;
 • Redovno prisustvuju sastancima stručnog dijela omladinskog pogona;
 • Poštuju sve zahtjeve šefa omladinskog pogona vezane za sprovedbu stručnih programa rada;
 • Za svaki trening pišu pripremu treninga na odgovarajućem formularu;
 • Vode evidenciju prisustva članova svoje selekcije;
 • Kontrolišu higijenu opreme, ličnu higijenu i higijenu prostorija koje koristi data selekcija;
 • Periodično podnose izvještaje o radu šefu omladinskog pogona kojem odgovaraju za svoj rad.